Talare

Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm – "Att tolka stora mängder data från screening"

Anna Rotander, Örebro universitet, Mikroplaster. Väntar på titel.

Anna Sobek, ACES – ”Hur kan vi få ett mått på hur kemikalier påverkar miljön, -eller letar vi bara efter nålar i en höstack?”

Ann-Margret Strömwall, Chalmers, Göteborg - ”Emissioner av organiska miljögifter till vägdagvatten: Val av prioriterade ämnen och substansflödesanalyser”

Bo Yuan, ACES, Stockholm Universitet – “New Insight into Chlorinated Paraffin Pollution”.

Gustaf Boström, SLU, Uppsala – ”Nationell screening av bekämpningsmedel i ytvatten”

Jakob Gustavsson, SLU, Uppsala – ”Alternativa flamskyddsmedel i svenska vattendrag – vilka har vi funnit hittills och vilka borde vi screena efter i framtiden?”.

Elena Gorokhova, ACES, Stockholms universitet – ”Vitmärlor som bioindikatorer”

Emma Undeman, Östersjöcentrum, Stockholm – ”Konsumtion av varor som proxy för kemikalieflöden”

Ingrid Ericson Jogsten, Örebro universitet – ”Ultrakorta PFAS i Svensk miljö”

Jerker Fick, Umeå universitet – ”Analys av läkemedel ute i miljön”

Karin Wiberg, SLU, Uppsala – “Dioxinkällor – kan källspårningsteknik användas för fisk?

Kristin Larsson, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm – ”Barns exponering för kemikalier i förskolan"

Lutz Ahrens, SLU, Uppsala – “Organic micropollutants in drinking water – should we be concerned?”

Magnus Karlsson, IVL, Stockholm - ”PCB i Oxsundasjön”

Peter Haglund, Umeå universitet – ”Non-target screening: Vart står vi, vart går vi?”

Petra Wallberg, SWECO, Stockholm – ”läkemedels effekter på miljön – Finns det recipienter som är mer känsliga än andra?”

Åke Bergman, Swetox/ACES, Stockholms universitet – ”Chemstrres och övervakningsstrategier”