Presentationer

Här finns presentationer från Workshop om Screening och Miljögifter 2017

Dag 1-2 Wiberg Dioxinkällor 2017-11-15
Dag 1-3 Boström pestscreening 2017-11-15
Dag 1-4 Larsson Förskoleexponering 2017-11-15
Dag 1-5 Gorokhova Vitmärlor 2017-11-15
Dag 1-6 Ahrens organic micropollutants 2017-11-15
Dag 1-7 Sobek BHI 2017-11-15
Dag 1-8 Undeman Kemikalieflöden 2017-11-15
Dag 1-10 Gustavsson Nya FR 2017-11-15
Dag 1-11 Wallberg Läkemedel Sweco 2017-11-15
Dag 2-1 Bergman Chemstrres 2017-11-16
Dag 2-2 Yuan 2017-11-26
Dag 2-3 Ericson Jogsten Ultrakorta PFAS 2017-11-16
Dag 2-4 Haglund Non-target 2017-11-16
Dag 2-5 Strömwall vägdagvatten 2017-11-16
Dag 2-6 Rotander Mikroplaster 2017-11-16
Dag 2-7 Karlsson Oxundasjön 2017-11-16
SGU-Maxe
Läkemedelsverket-Ringbom
Länsstyrelserna-Wemming
Livsmedelsverket-Gyllenhammar
Kemi-Fischer
Folkhälsomyndigheten-Bjorklund