Program

Översikt

Dag 1 – onsdag, 15 november

Program dag 1 15 november 10:30-17:00  
10:00 Registrering med Kaffe och kaka
10:30-10:45 Naturvårdsverket välkomnar och informerar om syftet med workshopen och pågående arbete med miljögiftsövervakning och screening.
10:45-11:30 Myndigheterna informerar
11:30-12:00 Inledningsanförande:
“Att tolka stora mängder data från screening”
Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
12:00-13:00 Stående lunch serveras utanför lokalen
13:00-15:00 Presentationer – Källspårning och övervakning av vår miljö
“Dioxinkällor – kan källspårningsteknik användas för fisk?” Karin Wiberg, SLU, Uppsala
”Nationell screening av bekämpningsmedel i ytvatten” Gustaf Boström, SLU, Uppsala
”Barns exponering för kemikalier i förskolan” Kristin Larsson, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm
”Reproduktionsframgång hos vitmärla: från miljöövervakning till validerad indikator inom marina direktivet” Elena Gorokhova, ACES, Stockholms universitet
“Organic micropollutants in drinking water – should we be concerned?” Lutz Ahrens, SLU, Uppsala
”Hur kan vi få ett mått på hur kemikalier påverkar miljön, -eller letar vi bara efter nålar i en höstack?” Anna Sobek, ACES, Stockholms universitet
15:00-15:30 Kafferast
15:30-16:50 Presentationer – Konsumtion och avlopp
”Konsumtion av varor som proxy för kemikalieflöden” Emma Undeman, Östersjöcentrum, Stockholm
”Analys av läkemedel ute i miljön” Jerker Fick, Umeå universitet
”Alternativa flamskyddsmedel i svenska vattendrag – vilka har vi funnit hittills och vilka borde vi screena efter i framtiden?” Jakob Gustavsson, SLU, Uppsala
”Läkemedels effekter på miljön – Finns det recipienter som är mer känsliga än andra?” Petra Wallberg, SWECO, Stockholm
16:50-17:00 Avslutande ord
18:00 Gemensam middag på Norrlands Nation, Uppsala centrum

Dag 2 – torsdag, 16 november

Program dag 2 16 november 9:00-15:30  
9:00-9:30 Inledningsanförande: ”Chemstrres: ett svensk-kinesiskt utvecklingsprojekt för miljöövervakning i Shanghairegionen” Åke Bergman, Swetox/ACES, Stockholms universitet
9:30-10:30 Presentationer – Nya kemikalier
“New Insight into Chlorinated Paraffin Pollution” Bo Yuan, ACES, Stockholms universitet
”Ultrakorta PFAS i Svensk miljö” Ingrid Ericson Jogsten, Örebro universitet
”Non-target screening: Vart står vi, vart går vi?” Peter Haglund, Umeå universitet
10:30-11:00 Kafferast
11:00-12:00 Presentationer – Strategier och åtgärder
”Emissioner av organiska miljögifter till vägdagvatten: Val av prioriterade ämnen och substansflödesanalyser” Ann-Margret Strömwall, Chalmers, Göteborg
“Mikroplaster i svenska sjöar och åar” Anna Rotander, Örebro universitet
”PCB i Oxundasjön – från upptäckt till ansvarsutredning” Magnus Karlsson, IVL, Stockholm
12:00-13:00 Stående lunch serveras utanför lokalen
13:00-13:15 Introduktion till gruppdiskussionen och indelningen
13:15-14:15 Diskussionsämnen (mindre förändringar kan ske innan workshopen)
I. Vilka nya ämnen/ämnesklasser och matriser bör vi screena avseende human exponering och inomhusmiljö?
II. Vilka nya ämnen/ämnesklasser och matriser bör vi screena avseende yttre miljö?
III. Hur kan man använda sig av effektstudier inom screeningprogrammet?
IV. Ska vi fokusera mer på förutsättningslösa analyser och s.k. suspect screening?
V. Strategier för att identifiera och prioritera de ämnen som utgör störst hot mot vår hälsa och miljön?
14:15-15:15 Presentation av gruppernas slutsatser och gemensam diskussion
15:15-15:30 Avslutande ord

 

Program dag 1 - (15 november) 10:30-17:00

Program dag 1 15 november 10:30-17:00  
10:00 Registrering med Kaffe och kaka
10:30-10:45 Naturvårdsverket välkomnar och informerar om syftet med workshopen och pågående arbete med miljögiftsövervakning och screening.
10:45-11:30 Myndigheterna informerar
11:30-12:00 Inledningsanförande:
“Att tolka stora mängder data från screening”
Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
12:00-13:00 Stående lunch serveras utanför lokalen
13:00-15:00 Presentationer – Källspårning och övervakning av vår miljö
“Dioxinkällor – kan källspårningsteknik användas för fisk?” Karin Wiberg, SLU, Uppsala
”Nationell screening av bekämpningsmedel i ytvatten” Gustaf Boström, SLU, Uppsala
”Barns exponering för kemikalier i förskolan” Kristin Larsson, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm
”Reproduktionsframgång hos vitmärla: från miljöövervakning till validerad indikator inom marina direktivet” Elena Gorokhova, ACES, Stockholms universitet
“Organic micropollutants in drinking water – should we be concerned?” Lutz Ahrens, SLU, Uppsala
”Hur kan vi få ett mått på hur kemikalier påverkar miljön, -eller letar vi bara efter nålar i en höstack?” Anna Sobek, ACES, Stockholms universitet
15:00-15:30 Kafferast
15:30-16:50 Presentationer – Konsumtion och avlopp
”Konsumtion av varor som proxy för kemikalieflöden” Emma Undeman, Östersjöcentrum, Stockholm
”Analys av läkemedel ute i miljön” Jerker Fick, Umeå universitet
”Alternativa flamskyddsmedel i svenska vattendrag – vilka har vi funnit hittills och vilka borde vi screena efter i framtiden?” Jakob Gustavsson, SLU, Uppsala
”Läkemedels effekter på miljön – Finns det recipienter som är mer känsliga än andra?” Petra Wallberg, SWECO, Stockholm
16:50-17:00 Avslutande ord
18:00 Gemensam middag på Norrlands Nation, Uppsala centrum

Program dag 2 - (16 november) 9:00-15:30

Program dag 2 16 november 9:00-15:30  
9:00-9:30 Inledningsanförande: ”Chemstrres: ett svensk-kinesiskt utvecklingsprojekt för miljöövervakning i Shanghairegionen” Åke Bergman, Swetox/ACES, Stockholms universitet
9:30-10:30 Presentationer – Nya kemikalier
“New Insight into Chlorinated Paraffin Pollution” Bo Yuan, ACES, Stockholms universitet
”Ultrakorta PFAS i Svensk miljö” Ingrid Ericson Jogsten, Örebro universitet
”Non-target screening: Vart står vi, vart går vi?” Peter Haglund, Umeå universitet
10:30-11:00 Kafferast
11:00-12:00 Presentationer – Strategier och åtgärder
”Emissioner av organiska miljögifter till vägdagvatten: Val av prioriterade ämnen och substansflödesanalyser” Ann-Margret Strömwall, Chalmers, Göteborg
“Mikroplaster i svenska sjöar och åar” Anna Rotander, Örebro universitet
”PCB i Oxundasjön – från upptäckt till ansvarsutredning” Magnus Karlsson, IVL, Stockholm
12:00-13:00 Stående lunch serveras utanför lokalen
13:00-13:15 Introduktion till gruppdiskussionen och indelningen
13:15-14:15 Diskussionsämnen (mindre förändringar kan ske innan workshopen)
I. Vilka nya ämnen/ämnesklasser och matriser bör vi screena avseende human exponering och inomhusmiljö?
II. Vilka nya ämnen/ämnesklasser och matriser bör vi screena avseende yttre miljö?
III. Hur kan man använda sig av effektstudier inom screeningprogrammet?
IV. Ska vi fokusera mer på förutsättningslösa analyser och s.k. suspect screening?
V. Strategier för att identifiera och prioritera de ämnen som utgör störst hot mot vår hälsa och miljön?
14:15-15:15 Presentation av gruppernas slutsatser och gemensam diskussion
15:15-15:30 Avslutande ord