WORKSHOP OM SCREENING OCH MILJÖGIFTER 2017

Uppsala
2017-11-15

SLU arrangerar på uppdrag av Naturvårdsverket en workshop om screening och miljögiftsövervakning. Syftet med workshopen är att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet samt få in förslag till kommande screeningundersökningar.

När: 15-16 november 2017 på ”Logen”, SLU Campus, Uppsala

Dag 1. 10:30-17:00 med presentationer från myndigheter och forskare.
En gemensam middag i Uppsala centrum avslutar dagen.

Dag 2. 9:00-15:30 med presentationer och diskussionsgrupper.

Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt, men vänligen observera att registreringen är bindande. 

Ta mig till det detaljerade programmet!

För mer information kontakta screeningworkshop2017@akademikonferens.se

Välkomna!

 

Vetenskaplig kommittee

Dr. Jana Weiss (organisatör), Institutionen för Vatten och Miljö, SLU, Uppsala
Dr. Linda Linderholm (organisatör), Naturvårdsverket, Stockholm
Prof. Karin Wiberg, Institutionen för Vatten och Miljö, SLU, Uppsala
Dr. Jenny Kreuger, Institutionen för Vatten och Miljö, SLU, Uppsala
Ass Prof. Lutz Ahrens, Institutionen för Vatten och Miljö, SLU, Uppsala

Talarlista

 • Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm – "Att tolka stora mängder data från screening"
 • Anna Rotander, Örebro universitet – ”Mikroplaster i svenska sjöar och åar”
 • Anna Sobek, ACES, Stockholm universitet – ”Hur kan vi få ett mått på hur kemikalier påverkar miljön, -eller letar vi bara efter nålar i en höstack?”
 • Ann-Margret Strömwall, Chalmers, Göteborg - ”Emissioner av organiska miljögifter till vägdagvatten: Val av prioriterade ämnen och substansflödesanalyser”
 • Bo Yuan, ACES, Stockholms universitet – “New Insight into Chlorinated Paraffin Pollution”.
 • Bodil Lindström, SLU, Uppsala – ”Nationell screening av bekämpningsmedel i ytvatten”
 • Carl-Fredrik Flach, Göteborgs universitet – ”Antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten och miljön”.
 • Elena Gorokhova, ACES, Stockholms universitet – ” Reproduktionsframgång hos vitmärla: från miljöövervakning till validerad indikator inom marina direktivet”
 • Emma Undeman, Östersjöcentrum, Stockholm – ”Konsumtion av varor som proxy för kemikalieflöden”
 • Ingrid Ericson Jogsten, Örebro universitet – ”Ultrakorta PFAS i Svensk miljö”
 • Jerker Fick, Umeå universitet – ”Analys av läkemedel ute i miljön”
 • Karin Wiberg, SLU, Uppsala – “Dioxinkällor – kan källspårningsteknik användas för fisk?
 • Kristin Larsson, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm – ”Barns exponering för kemikalier i förskolan"
 • Lutz Ahrens, SLU, Uppsala – “Organic micropollutants in drinking water – should we be concerned?”
 • Magnus Karlsson, IVL, Stockholm – ”PCB i Oxundasjön – från upptäckt till ansvarsutredning
 • Peter Haglund, Umeå universitet – ”Non-target screening: Vart står vi, vart går vi?”
 • Petra Wallberg, SWECO, Stockholm – ”Läkemedels effekter på miljön – Finns det recipienter som är mer känsliga än andra?”
 • Åke Bergman, Swetox/ACES, Stockholms universitet – ” Chemstrres: ett svensk-kinesiskt utvecklingsprojekt för miljöövervakning i Shanghairegionen”