WORKSHOP OM SCREENING OCH MILJÖGIFTER 2017

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Uppsala
2017-11-15

SLU arrangerar på uppdrag av Naturvårdsverket en workshop om screening och miljögiftsövervakning. Syftet med workshopen är att presentera, sprida och diskutera resultat och frågor med anknytning till pågående verksamhet samt få in förslag till kommande screeningundersökningar.

Workshopen kommer att genomföras 15-16 november 2017 på SLU Campus Uppsala.
Deltagandet i seminariet är kostnadsfritt. Registreringen kommer att öppna i augusti.

TALARE

 • Anders Bignert, Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm – "Att tolka stora mängder data från screening"
 • Anna Rotander, Örebro universitet, Mikroplaster. Väntar på titel.
 • Anna Sobek, ACES – ”Hur kan vi få ett mått på hur kemikalier påverkar miljön, -eller letar vi bara efter nålar i en höstack?”
 • Ann-Margret Strömwall, Chalmers, Göteborg - ”Emissioner av organiska miljögifter till vägdagvatten: Val av prioriterade ämnen och substansflödesanalyser”
 • Bo Yuan, ACES, Stockholm Universitet – “New Insight into Chlorinated Paraffin Pollution”.
 • Bodil Lindström, SLU, Uppsala – ”Nationell screening av bekämpningsmedel i ytvatten”
 • Carl-Fredrik Flach, Göteborgs universitet – ”Antibiotika och antibiotikaresistens i avloppsvatten och miljön”.
 • Elena Gorokhova, ACES, Stockholms universitet – ”Vitmärlor som bioindikatorer”
 • Emma Undeman, Östersjöcentrum, Stockholm – ”Konsumtion av varor som proxy för kemikalieflöden”
 • Ingrid Ericson Jogsten, Örebro universitet – ”Ultrakorta PFAS i Svensk miljö”
 • Jerker Fick, Umeå universitet – ”Analys av läkemedel ute i miljön”
 • Karin Wiberg, SLU, Uppsala – “Dioxinkällor – kan källspårningsteknik användas för fisk?
 • Kristin Larsson, IMM, Karolinska Institutet, Stockholm – ”Barns exponering för kemikalier i förskolan"
 • Lutz Ahrens, SLU, Uppsala – “Organic micropollutants in drinking water – should we be concerned?”
 • Magnus Karlsson, IVL, Stockholm - ”PCB i Oxsundasjön”
 • Peter Haglund, Umeå universitet – ”Non-target screening: Vart står vi, vart går vi?”
 • Petra Wallberg, SWECO, Stockholm – ”läkemedels effekter på miljön – Finns det recipienter som är mer känsliga än andra?”
 • Åke Bergman, Swetox/ACES, Stockholms universitet – ”Chemstrres och övervakningsstrategier”

Hemsidan kommer att uppdateras under hösten.
För mer information kontakta Jana Weiss jana.weiss@slu.se